Ritu Kumar, Vikram Phadnis, Sabyasachi – Lakmé Fashion Week

Ritu Kumar, Vikram Phadnis, Sabyasachi - Lakmé Fashion Week

Ritu Kumar, Vikram Phadnis, Sabyasachi – Lakmé Fashion Week