Faika Karim – Pakistan Fashion Week London – Photography by Shahid Malik

Faika Karim - Pakistan Fashion Week London - Photography by Shahid Malik

Faika Karim – Pakistan Fashion Week London – Photography by Shahid Malik